Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016)
0 lượt xem
[Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016)] Xem phim
[stt/Tập 134 - Phần 3-Tập 40 End] [info] [+]Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân [/info] [nd]Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Xuyên suốt phim là các sự kiện lịch sử nổi tiếng như: khởi nghĩa Hoàng Sào, Chu Ôn hoán vị, Lý thị diệt tộc v.v… cùng các truyền thuyết dân gian đầy màu sắc... Các nhân vật chính trong phim cùng quần hiệp ẩn sĩ phất kiếm giang hồ, cùng cháy hết tuổi trẻ và trải nghiệm tình ái xuyên suốt thời loạn thế hỗn độn, các biến ảo khôn lường của lòng trung thành và sự phản bội cùng bao thăng trầm bi hỷ. Cuối cùng từ trong thời đại tàn lụi này đã khơi dậy nên nguồn sức mạnh then chốt, khai sáng nên một kỷ nguyên mới, lập nên một truyền kỳ võ hiệp lịch sử Trung Quốc huy hoàng và lãng mạn.[/nd] [001|https://drive.google.com/file/d/1k2bHSRjwZpaO5m0NDTBcqspia97zXv-I/preview] [002|https://drive.google.com/file/d/1JBMGYiHhJeWYvPTfFfI23f454m3Cu4zq/preview] [003|https://drive.google.com/file/d/11aoXUVKcU7xYxCSJHG2OZrUIRaOqY_0t/preview] [004|https://drive.google.com/file/d/14PKGaM3WzDvocAKwBAZ8NIkLbO7EL8mU/preview] [005|https://drive.google.com/file/d/1EVU_MglBmjKlLDKverVBFz2La0Qybpp9/preview] [006|https://drive.google.com/file/d/1fK339jAGIKLOQeYTH45DRaxYapeouRwJ/preview] [007|https://drive.google.com/file/d/1sMEUQjUqm1cQl1uu3sWTn0562w7iAW0z/preview] [008|https://drive.google.com/file/d/1e-ZPxrySqQiy1GvONGVjJb1pcGj11DTy/preview] [009|https://drive.google.com/file/d/1j9_Q1pSzyjjuk7ovTnr8uQ8TRuea595O/preview] [010|https://drive.google.com/file/d/1SmHZIj2MU_pTbVes_z15jmu6SUupAiA4/preview] [011|https://drive.google.com/file/d/1mORathhSQ15NyTUNL5_VRHJs0Xlpq4RD/preview] [012|https://drive.google.com/file/d/1F_Hahed7eOL6A0WQG-9mMZiYdtmJV-VF/preview] [013|https://drive.google.com/file/d/1GSpGI-JKW9uiB0k25-1BnHAD5uscCzBQ/preview] [014|https://drive.google.com/file/d/1pbCxkr5Xf67QBENLWSUQVPRk43py0EVV/preview] [015|https://drive.google.com/file/d/1FwJG6zGY-Opo6YNcN_SE-E_51P_1d0RB/preview] [016|https://drive.google.com/file/d/1UNehAM2eYF4SRMqJVqzcSUuvLbg7YOZ7/preview] [017|https://drive.google.com/file/d/1JQv8ToNgHA4NEqvYsGZznlZiAKMs5Dp-/preview] [018|https://drive.google.com/file/d/1NiLejFYz_fhhk4HuIEW_1ESVE6S_xvaS/preview] [019|https://drive.google.com/file/d/1sO-4ilyPcFId4jUhxuH9xoWiHlnzDE96/preview] [020|https://drive.google.com/file/d/1zW2VQFsqNBqwcY7zBVL783CZywqm0-74/preview] [021|https://drive.google.com/file/d/1XWIsi7yKVSoo7r_PDeLKlli7fVkCmsty/preview] [022|https://drive.google.com/file/d/19xAgIfN7_hkLv1LzkDa9j05VwQsKVm0M/preview] [023|https://drive.google.com/file/d/1YYcN0xVw2zafFLJ2R9TycvgdEIFKOF_c/preview] [024|https://drive.google.com/file/d/1meTaqfkAKOZoVCzq-f0WOv1xBcqflFZh/preview] [025|https://drive.google.com/file/d/139yAAY3Uylfs7iXrf0Llbb-8TWZsmqrD/preview] [026|https://drive.google.com/file/d/1v1iqSAZIbutDrMp73h-u5IjBNFqkWmOu/preview] [027|https://drive.google.com/file/d/1QSJVj78lORuvVbDhgBME-CcDarXW7Dky/preview] [028|https://drive.google.com/file/d/1tak4eYSnlrc5am79IRUxpywR82Cil39x/preview] [029|https://drive.google.com/file/d/1L_IEq8PSp4X4ZTyP9aL7vYnrRdke5UYW/preview] [030|https://drive.google.com/file/d/1XBUshL4vzmB2f4Uis2lMDf-ti7PD_MCM/preview] [031|https://drive.google.com/file/d/19n7z2zPgndJOju9zSMqfUBqqCOyqIaql/preview] [032|https://drive.google.com/file/d/1zIyOWpIOyez2Xbfgxgk6Kmsf__XuKEyw/preview] [033|https://drive.google.com/file/d/19I4xl_gAZ4F-kmFVUr3SftnqxyFJRd0G/preview] [034|https://drive.google.com/file/d/1b8m_5SQPYqfLVv_qsvkzP6fJpArKOWoy/preview] [035|https://drive.google.com/file/d/1_Xy3qW7qeCiLdCDRAQk7yWVaRI64Mvy7/preview] [036|https://drive.google.com/file/d/14kRSDh9Tg0vr20Q3v7p9rgw6M-yKf5df/preview] [037|https://drive.google.com/file/d/1h1eNauuznJ9tekCLHUTzO2bH8hWJ_1U1/preview] [038|https://drive.google.com/file/d/1wca5hVLG13SpozoipqxTuZd_5awEwMhV/preview] [039|https://drive.google.com/file/d/17LgoXvE_YS9AaTbFPVjMyNCIvL2g9bDc/preview] [040|https://drive.google.com/file/d/1L0yP_8jaBCJ3fH4C_kF_9hAgLIWz2H3x/preview] [041|https://drive.google.com/file/d/1sw2RXNGoWG2fABuHH-0UKVwj7innApAU/preview] [042|https://drive.google.com/file/d/1CgQeKlQGIPwIfgWj2Ph6NUP0BBwGUztX/preview] [043|https://drive.google.com/file/d/1cBFQi0LRFtIeNxIBflCT1Mv5aG5XMGPJ/preview] [044|https://drive.google.com/file/d/1qIO6k3_1EFBzkc1o-FSU0D-RX39qc4Ku/preview] [045|https://drive.google.com/file/d/1_i0VEWRS7mPg2RFsTpbJT-UZulc7W9c0/preview] [046|https://drive.google.com/file/d/16_ZqfbcHbGpLt05P2DE9Tx0P3EEi0QIY/preview] [047|https://drive.google.com/file/d/1rn83yFeevPRK0DWD0IYmnx7YDoTHX-4P/preview] [048|https://drive.google.com/file/d/19aHuMb5hRyBFOcWo00lvZnV5trkMCXXR/preview] [049|https://drive.google.com/file/d/1eTufC9mzK2kAbBtyERD44j0UGT0EYf4q/preview] [050|https://drive.google.com/file/d/1FGUuB_T1Ek-puMvaMOy84CtMu_GcRf3U/preview] [051|https://drive.google.com/file/d/1mQv3e47YEhusSE9MzkDCn5ueMl15Ym6v/preview] [052|https://drive.google.com/file/d/1iZQOVQybByed8U8x9rfQpbyOcW5Pni9z/preview] [053|https://drive.google.com/file/d/1yfzmRSPXjh2vK8Arhr0lbWrwv7pdjfvX/preview] [054|https://drive.google.com/file/d/11X33wPHlJENKfZJS9wEwBiP3XFN5IzMw/preview] [055|https://drive.google.com/file/d/1cNXadnSQe9POG0womP80zpblZ7CAYTnZ/preview] [056|https://drive.google.com/file/d/1KG1asQwl7RJ_ISOT2DELEFUufBgxUdf1/preview] [057|https://drive.google.com/file/d/1TLHnZu5Tj9ht9PWxr2WqpivHkK7-ixPE/preview] [058|https://drive.google.com/file/d/1DUGlFiNIpAfx_KwJq6XOJFHmLhBgt1aN/preview] [059|https://drive.google.com/file/d/1tkxT2Mh3oqzOejgxbVui4gwS1iWSxXC3/preview] [060|https://drive.google.com/file/d/1Eoo-YfQK0mo0DG_rTSX5CUAPvSQEKyKu/preview] [061|https://drive.google.com/file/d/1b6RlG8WcrIrUx53NHTX_sRhbyhJ7oIzJ/preview] [062|https://drive.google.com/file/d/1ey1KvsZ49weAuiAi_x_lICEZfIaBVXpX/preview] [063|https://drive.google.com/file/d/1F8FPKm05XjLjhXSPvDtpkwdqetvoxroZ/preview] [064|https://drive.google.com/file/d/12B4ifIdkW9cW7i1ExQjymAyv4cvpC6J4/preview] [065|https://drive.google.com/file/d/16Vh-ewTZNvw6UYtQerFRu8lZ6KqAcKgf/preview] [066|https://drive.google.com/file/d/1FpMps8I47kwW13f-hIXPicVuBIUWDefo/preview] [067|https://drive.google.com/file/d/1penUdd-By5s-iLAiUYk4NrIDmChhIxXe/preview] [068|https://drive.google.com/file/d/1OGbgyJajBVgamr_j8snZJedlrBYuONb-/preview] [069|https://drive.google.com/file/d/1J46FoMf_5qhQRMzCelbW4hinO8SFQTke/preview] [070|https://drive.google.com/file/d/1dorzAnabWW7IjYapsFw6qyeShdNO9XTo/preview] [071|https://drive.google.com/file/d/1PcsibxvEk3tSypETkPd_JkMN2QjH5olf/preview] [072|https://drive.google.com/file/d/1WRK5P0GEnRJPo2pEDHtwZncr486JUHGs/preview] [073|https://drive.google.com/file/d/1G4ee34nBbe8RpfiVaogr6BDiyWD-z_KB/preview] [074|https://drive.google.com/file/d/10_TTuZaUi8gX4Z_g12_JCtvf44_ovkWE/preview] [075|https://drive.google.com/file/d/1cw6fZzYnOH86Z0b5rvo4cjJiQSwLr0aP/preview] [076|https://drive.google.com/file/d/1JwoB4ScZZMrrD-aEDzQjR6obJHi7Rdh2/preview] [077|https://drive.google.com/file/d/1zk2pLFsJzmaHOY7EILku7pULGlQ0wS0a/preview] [078|https://drive.google.com/file/d/16joYJH2uSjNeUQ4fvhP3mqD1TCgGPp6i/preview] [079|https://drive.google.com/file/d/10HMzJRE5Ixyb2TEvTEFHdsW4ayrrM6ZE/preview] [080|https://drive.google.com/file/d/1R5JNmqdI6f0ZP_Vl5jfuRM9fhbw-RG3-/preview] [081|https://drive.google.com/file/d/1ugm5Qjo1FsenQwJcYfFnuG1cONxam-oc/preview] [082|https://drive.google.com/file/d/1LATyagZckRIWOreFT0qx6QW6owRd-raR/preview] [083|https://drive.google.com/file/d/1sYloKnlYhuf48ck5R0Rp-4rfdYY-HZ9v/preview] [084|https://drive.google.com/file/d/1LFnl4sSctyFny5fLL057ZeQI6D1vD1QG/preview] [085|https://drive.google.com/file/d/1KTGOpnytdTVdeuWeV-nPX7G8YGaJ6HeA/preview] [086|https://drive.google.com/file/d/1QuUEu7hBwGMz1zp9er_tbwjbcrbWHDwQ/preview] [087|https://drive.google.com/file/d/1hESQSACIyV0Tr8b8-xaVb_YH_N4aW3r4/preview] [088|https://drive.google.com/file/d/1q0eFg7sjG6qkCc9j4U7aANgNCdbfvBCT/preview] [089|https://drive.google.com/file/d/1xUd3yHNw8dBFz3Tx3YfFRr-B8F9TMTEl/preview] [090|https://drive.google.com/file/d/1wN47fjA5YqzdJphAhPb2GxEdRzwjaKAN/preview] [091|https://drive.google.com/file/d/1J2U0COC11BrBfc6mna0FrbZoRDos81XK/preview] [092|https://drive.google.com/file/d/1ztAUhAtw9myo9eC8oPYwkWEw61uc17Cc/preview] [093|https://drive.google.com/file/d/1_bcPsf4a54Iab2yG4Wh4Aqd5z6qDBACv/preview] [094|https://drive.google.com/file/d/1oihWOGXxypFIf-Gy50ir8XaVx0SPT2T8/preview] [095|https://drive.google.com/file/d/1jJxE1zRrNSUCb9mBlmIAmHOqnIJ5-FIX/preview] [096|https://drive.google.com/file/d/1QoP0IZDXgr5MgUksx6ROF9DdpLT2DBxP/preview] [097|https://drive.google.com/file/d/1hy5KuWKHpYaBNt94cRJy5RTpripMi3Tu/preview] [098|https://drive.google.com/file/d/1Tz36utfKYe56pFWbFOgOTB68efVIQfu_/preview] [099|https://drive.google.com/file/d/1YW1ag_01QchJBXWyvqHXYEANekGeZMZI/preview] [100|https://drive.google.com/file/d/18-RqAmUuf1fcyR5azUNP0oGIgSxAYd9q/preview] [101|https://drive.google.com/file/d/1ZqYGBpkANs_DDfiskdgTL32YUXAqZ22I/preview] [102|https://drive.google.com/file/d/1-moeNmipYt6-CE12qNnVttCxQImii_h4/preview] [103|https://drive.google.com/file/d/1iv3C6rQ43KQSQ51B6g-Rt4_5ZNOhMqox/preview] [104|https://drive.google.com/file/d/1IVYpRK42ef3XBcD-PDmbtCEBHdAckk7b/preview] [105|https://drive.google.com/file/d/1f4tJG1gLbJ0ilCWV-Tb6-UkL9lUKstYV/preview] [106|https://drive.google.com/file/d/13ue52YyOsE1oo9jQlNV85RakKlgBuHdo/preview] [107|https://drive.google.com/file/d/1q05mur9-9b3azA0Jo1KlDFk-7PcUqcWv/preview] [108|https://drive.google.com/file/d/1-2G6wmgGA79Y4YmfJu3oiL8GF7e3R0uz/preview] [109|https://drive.google.com/file/d/1afElU-2VhuipteujVLTxpr2e4Rz4bB2S/preview] [110|https://drive.google.com/file/d/13WZcMWnertd2DjBJd5rrWW0ekkgYt8cP/preview] [111|https://drive.google.com/file/d/1BsFbr5abay93YP3cS4OpFK1nsHs152jQ/preview] [112|https://drive.google.com/file/d/1s3FTpcjWr4t-Lgfr1yW2t4_t6G_PgB8b/preview] [113|https://drive.google.com/file/d/1hfjIQIkqVqmfWfh35OYw6DafvS-AvAbS/preview] [114|https://drive.google.com/file/d/1mcun8YmkkbDFYDfGFs3RLwyKKol5bYBI/preview] [115|https://drive.google.com/file/d/17cmTzubZG-C7S5TAOVYdMHy-HHEfPVcA/preview] [116|https://hydrax.net/watch?v=pbg9dutFt] [117|https://hydrax.net/watch?v=50Gkr3M9M] [118|https://hydrax.net/watch?v=P44JqsliC] [119|https://hydrax.net/watch?v=1uNyq_Ygs] [120|https://hydrax.net/watch?v=JEMwvlxhD] [121|https://hydrax.net/watch?v=UjvnhkS2X] [122|https://hydrax.net/watch?v=VcPhangzM] [123|https://hydrax.net/watch?v=tYwuSvuph] [124|https://hydrax.net/watch?v=7Id_LoP40] [125|https://hydrax.net/watch?v=Zz8FiUVUh] [126|https://hydrax.net/watch?v=LNzW6TA-v] [127|https://hydrax.net/watch?v=FkuqJi6Qw] [128|https://hydrax.net/watch?v=IStkmKQn5] [129|https://hydrax.net/watch?v=WjJBo8AcO] [130|https://hydrax.net/watch?v=TfmjrDDzA] [131|https://hydrax.net/watch?v=b7N7Drts_] [132|https://hydrax.net/watch?v=-APMzP8Hp] [133|https://hydrax.net/watch?v=Ojb4amiUF] [134|https://verystream.com/e/L8ZKEJEbm5G/]
Thể loại:
  • Kiếm Hiệp .
  • Quốc gia:
  • Trung Quốc
  • Cập nhật: 04 tháng 10
    Trạng thái: [stt/Tập 134 - Phần 3-Tập 40 End]
    Năm phát hành:
    Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016) Xuyên suốt phim là các sự kiện lịch sử nổi tiếng như: khởi nghĩa Hoàng Sào, Chu Ôn hoán vị, Lý thị diệt tộc v.v… cùng các truyền thuyết dân gian đầy màu sắc... Các nhân vật chính trong phim cùng quần hiệp ẩn sĩ phất kiếm giang hồ, cùng cháy hết tuổi trẻ và trải nghiệm tình ái xuyên suốt thời loạn thế hỗn độn.