Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)
0 lượt xem
[Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)] Xem phim
[stt/Tập 90 / 90] [info] [+]Thiên Hành Cửu Ca [/info] [ss] [Phần 1;/2019/03/bach-bo-phi-kiem.html] [Phần 2;/2019/03/da-tan-thien-minh.html] [Phần 3;/2019/08/bach-gia-chu-tu.html] [Phần 4;/2019/08/van-ly-truong-thanh.html] [Phần 5;/2019/08/quan-lam-thien-ha.html] [Phần 6;/2019/08/thuong-hai-hoanh-luu.html] [Ngoại Truyện #1;/2019/08/long-dang-van-ly.html] [Ngoại Truyện #2;#*] [/ss] [nd]Thiên Hành Cửu Ca là một phần ngoại truyện của Tần Thời Minh Nguyêt, xoay quanh nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thời thiếu niên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhân vật khác. Bối cảnh diễn ra trước phần chính Tần Thời Minh Nguyệt và phần ngoại truyện Không Sơn Điểu Ngữ.[/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1XhErT26PEeJlHLxqVVROM6l6Eal0BXvT/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1lrGYoA5aMWj_RW1O9TThr0ySYtNsjWBk/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1YMq9IveQA-Cu9H3On9MnujRGY40-OOOc/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1SalAK0740J2Cw9cY1RYSUVUPCRjJah_3/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1r6lygpZqieV6AZIkEoVSgZ-30M9OoHq_/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1RMq3VRn4sE-XfIlqrV5JGAfd6uvFk3dF/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/18JiYpXZxVdWMG4B7OWJhuRgzc2Z5sNRl/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1DNw9fyBySe05Q3Gg5TZlCfMzVCXn11d9/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1FdBtDFDYXrsHnKsgFAKw7fN_sGuHnBcB/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1xb8WUpieNCXosUTuZUEqevMfYrAZJvhO/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1IkmO2NWlyW965QJCCun_jzj1dP11WGcp/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1MRjygJdziEzz5RcStjRaZ_uVi-C3GfIc/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1MKk-HKXnzhgr0z6298aYW03W6a47w2SH/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/18J2mCvx66-Kzv1jkVYWWnV0RLT8zbjQ_/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1ysKcgjKmfaPXA3pbDKSOixiCBK6Z-zXx/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1WF1sNMrdPqOCwAwWVJrn8hy7rxLV_12y/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/18XCrgkOroymtI9DxQ_Yd2nvSVPoaftX7/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/18LM9Xk2FGFILF5g2k9dR6MhK_Qiy7w1h/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1Jo4sz849yGm3B7VeTcwD4TESPAdDBSFq/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/12bHNqwvLbzjmC8KpQIyIhc0XhipF83Fu/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1OWflgRzTwZB0W-i5bjgWtp3Dd6E8nGo2/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1zw2AbndRg2ckutO820xgYGhDziEPfGvK/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1MMLiABXlOqVrNyKxtTNjqyNmu73PSbsa/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1_MFXkF7ppPRPXac9MhG6Ok32mK9DprJm/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1Y2cT3JNdaMk8wgNdtfpipqBH3lx7uIVz/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1_Jql0HvKu_QT0nOkym1SeEwpKuplNeeQ/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1i3KBbOYt8g83b0Wq1311zQR16rdk03F5/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1uCZ9yPJLkS4Rvk7LH7YZdgulEtiQ9OK8/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1WjdZb89CJJ62kxdqB_G7mTqtOjych90Z/preview] [30|https://hydrax.net/watch?v=A8_rKUyge] [31|https://hydrax.net/watch?v=9DKxKgumZ] [32|https://hydrax.net/watch?v=DivFGlnn3] [33|https://hydrax.net/watch?v=weaZG6zbw] [34|https://hydrax.net/watch?v=QrlVwOai1] [35|https://hydrax.net/watch?v=NerPV93cP] [36|https://hydrax.net/watch?v=qoVXkvFEN] [37|https://hydrax.net/watch?v=mR0NqvIi1] [38|https://hydrax.net/watch?v=WsRLjzlyG] [39|https://hydrax.net/watch?v=jNv1hpCdG] [40|https://hydrax.net/watch?v=B5oBTq65S] [41|https://hydrax.net/watch?v=38EU3SHaL] [42|https://hydrax.net/watch?v=jeqQXDMoi] [43|https://hydrax.net/watch?v=gfO1wn3Fu] [44|https://hydrax.net/watch?v=jH6UCKTV5] [45|https://hydrax.net/watch?v=o2IuIXz4A] [46|https://hydrax.net/watch?v=EDoD37PR5] [47|https://hydrax.net/watch?v=T_jxzX1_h] [48|https://hydrax.net/watch?v=I-KheOqq-] [49|https://hydrax.net/watch?v=FjnYpBBsA] [50|https://hydrax.net/watch?v=oK9A2e29K] [51|https://hydrax.net/watch?v=kCZT2SqZQ] [52|https://hydrax.net/watch?v=ShPJ5f3au] [53|https://hydrax.net/watch?v=PmAEJAdSd] [54|https://hydrax.net/watch?v=IdU7pYknx] [55|https://hydrax.net/watch?v=MqbwHCmS7] [56|https://hydrax.net/watch?v=Xoykd5tIM] [57|https://hydrax.net/watch?v=1_8_pkZRV] [58|https://hydrax.net/watch?v=s9gbkxRVB] [59|https://hydrax.net/watch?v=RQnJ8BRXq] [60|https://hydrax.net/watch?v=KP7V4ZgYT] [61|https://hydrax.net/watch?v=EH29wgMOR] [62|https://hydrax.net/watch?v=cfdQQLlzZ] [63|https://hydrax.net/watch?v=MP9Nfz_dG] [64|https://hydrax.net/watch?v=751MvLhrd] [65|https://hydrax.net/watch?v=fEtUshhFX] [66|https://hydrax.net/watch?v=gR0IcUCin] [67|https://hydrax.net/watch?v=h4KtYQJTp] [68|https://hydrax.net/watch?v=5NvJXxjHJ] [69|https://hydrax.net/watch?v=AjQuJABmD] [70|https://hydrax.net/watch?v=ZtK_yT1KW] [71|https://hydrax.net/watch?v=zgrnfngIa] [72|https://hydrax.net/watch?v=46KTtDOvr] [73|https://hydrax.net/watch?v=GV7i8gRQv] [74|https://hydrax.net/watch?v=BrnUl2W6Y] [75|https://hydrax.net/watch?v=p6C3TLBSV] [76|https://hydrax.net/watch?v=nxtCWxWMG] [77|https://hydrax.net/watch?v=20K5ClQCt] [78|https://hydrax.net/watch?v=olYz3v0kl] [79|https://hydrax.net/watch?v=RX93NeoDv] [80|https://hydrax.net/watch?v=whtxmc-Dd] [81|https://hydrax.net/watch?v=tbR_8OJwa] [82|https://hydrax.net/watch?v=C5-_pKVaU] [83|https://hydrax.net/watch?v=UgzrgNS14] [84|https://hydrax.net/watch?v=f8buX060c] [85|https://hydrax.net/watch?v=3_osL1rKa] [86|https://hydrax.net/watch?v=Zo5HbBkFZ] [87|https://hydrax.net/watch?v=ED-rjsm6l] [88|https://hydrax.net/watch?v=t_8E8Wu4p] [89|https://hydrax.net/watch?v=XeEvugtrm] [90|https://hydrax.net/watch?v=JlsFO77wH]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: 09 tháng 11
    Trạng thái: [stt/Tập 90 / 90]
    Năm phát hành:
    Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016) Thiên Hành Cửu Ca là một phần ngoại truyện của Tần Thời Minh Nguyêt, xoay quanh nhân vật Hàn Phi, chuyện xưa giữa Hàn Phi với Vệ Trang, Trương Lương thời thiếu niên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của một vài nhân vật khác.