Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)
0 lượt xem
[Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)] Xem phim
[stt/Tập 26 / 26] [info] [+] Thiếu Niên Ca Hành [/info] [nd] Phim Thiếu Niên Ca Hành: Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy lần lượt rơi vào phân tranh. Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở!![/nd] [01|https://drive.google.com/file/d/1Y1xUOfvNicIVuA9t5l2a-RnYhryng8ud/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1tlLYyeDukO68NYFYpe9vVSmxI1-e7brg/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1vDkupjiC9bJbYXFF0k388BM9hDNa9T6c/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1Mwp2wwlFxmWr1t41gGB_M7nf8oruwMmP/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1bWBIptgCuVWdEdfy8txOubZ8SrciKLvZ/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1eu-ZCkvnne42XGvt6bCa2xhpbI1bluQR/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1A0cAMj3CEkXWzbPf5jXICMvDYEabD2lj/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1oEpIY2fwDOJjcQswrHevPqPIM4oCFEPT/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1Nb13aQunH6Xoh8GjxuQxPDV2-yTFQXhF/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1Z6Zf5Wg0I8UbC3-i8d2OiGYbm0W9gSYt/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1IDCNjMjlJrxuBZLrv8aNIo14NYf25zOv/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/16YmONsQxM0rcXhhfKF07KKBV2iQQZClG/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1n1QCXp0WGlK1rHPPHcaZu6yFTklnnH-4/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1eNTTuGvI4rN2P5UEahRL-ll42ah8g4mV/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1P7MjY18_q2ncSjO4scuKCEjhZczi4eBq/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1B6JF-qKJFwKa7OoMpKEGEZLVJTaZlX5B/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1Uj2vFaYzsfBuzqjR86et-02fKaGpuRcf/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1ty6OGOQwkmpIsahVsnL9sHOUELatk42k/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/14VedfdNJ6kt0-ssy7HW_LbpgnuXSRPLS/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/10-qdOZWnftdo8h-_Ky8tSFayN9vOB4YT/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1FMqQI905LeYa5JzVI0obU3iObbLXVbpw/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1xfxgWzcWCkZnIhs6MUsBcAb8nNIT4u9Q/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1o6KS0Sw5ocSzjDFzHYKJjmNS4GMPJ1pc/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1pabBjHCWkdnunN4BG3_joO7H9d7_Itd8/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1R7ULlqcM5iN16YV5OQ6clxa4DrV4xL2R/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1bMOejqTkvvgVs8QjA-ZS5a62BuJp_40H/preview] [01|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gzy01-y] [02|https://www.fembed.com/v/72365bg8l3nwd7g] [03|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp01g-yynn] [04|https://www.fembed.com/v/8e475s8jx0p0wje] [05|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gz2m0w2] [06|https://www.fembed.com/v/4m0w5uz46e5epg-] [07|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gz22g-3] [08|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgem5yzj] [09|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjegdp-jwe] [10|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-8ljyd] [11|https://www.fembed.com/v/j8560tdxg36247z] [12|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnkj353kwx] [13|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjegdppwd-] [14|https://www.fembed.com/v/k857rt3qgemej0k] [15|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-80k-x] [16|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-8dg-7] [17|https://www.fembed.com/v/dm08gux6re8xp2q] [18|https://www.fembed.com/v/r8wz-te6gzyz58w] [19|https://www.fembed.com/v/8e475s8jx0pp6d6] [20|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjegdpdpz1] [21|https://www.fembed.com/v/xwly-a5-8q1kygm] [22|https://www.fembed.com/v/0p4wnulmg-82z1w] [23|https://www.fembed.com/v/g2-86b-6lzwn510] [24|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm2gemr620] [25|https://www.fembed.com/v/w8ye-tn6gz24p23] [26|https://www.fembed.com/v/eqr83t-5nz8l4pz]
Quốc gia:
  • Trung Quốc .
  • Cập nhật: 06 tháng 3
    Trạng thái: [stt/Tập 26 / 26]
    Năm phát hành:
    Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018) Sau khi Vong Ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tọa hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt.