DMCA / Khiếu Nại Bản Quyền

QUY TRÌNH BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN


Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc các tài liệu khác được phát hành thông qua website KhoPhimPlus, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.


Tiêu đề: Yêu cầu gỡ bỏ vi phạm bản quyền phim ảnh


Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

- Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

- Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm

- Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các website KhoPhimPlus đủ để cho phép KhoPhimPlus xác định vị trí tài liệu đó. (Link nội dung)

- Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để KhoPhimPlus có thể liên hệ với bạn.

- Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.

- Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ sở hữu 1 website duy nhất là KhoPhimPlus.Net. Mọi bản quyền liên quan đến KhoPhimPlus.Com chúng tôi đều không can hệ!

Email: khophimplus.net@gmail.com