[stt/Tập 26]
Diệt Quỷ Cửu Nhân - Kimetsu No Yaiba (2019)

[Diệt Quỷ Cửu Nhân - Kimetsu No Yaiba (2019)]

[stt/Tập 4 / 12]
Hắc Bạch Vô Song - Hei Bai Wu Shuang / Black And White Warriors (2015)

[Hắc Bạch Vô Song - Hei Bai Wu Shuang / Black And White Warriors (2015)]

[stt/Tập 23 - Phần 2-Tập 8 End]
Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018)

[Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018)]

[stt/Tập 20 / 20]
Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018)

[Bình Minh Của Ngày Tận Thế - Mạt Nhật Thự Quang (2018)]