[stt/Phần 1 + 2]
Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)

[Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)]

[stt/Tập 36 / 36]
Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji Xue Zu Mi Shi Pian / Age Of Gunslingers (2018)

[Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji Xue Zu Mi Shi Pian / Age Of Gunslingers (2018)]

[stt/Tập 90]
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)

[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)]

[stt/Tập 5 / 16]
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Tiên Vương - Xian Wang De Ri Chang Sheng Huo (2020)

[Cuộc Sống Hàng Ngày Của Tiên Vương - Xian Wang De Ri Chang Sheng Huo (2020)]

[stt/Tập 27 + OVA_Tập 3]
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)

[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)]

[stt/Tập 78 - Phần 3-Tập 6]
Vũ Canh Kỷ / Nghịch Thiên Chi Quyết - Wu Geng Ji (2018)

[Vũ Canh Kỷ / Nghịch Thiên Chi Quyết - Wu Geng Ji (2018)]

[stt/Tập 25 / 25]
Kỉ Nguyên Trigger Phần 2 - World Trigger: Toubousha Hen (2015)

[Kỉ Nguyên Trigger Phần 2 - World Trigger: Toubousha Hen (2015)]

[stt/Tập 49 / 49]
Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji  (2018)

[Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji (2018)]

[stt/Tập 28 - Phần 2-Tập 4]
Trấn Hồn Nhai - Zhen Hun Jie (2016)

[Trấn Hồn Nhai - Zhen Hun Jie (2016)]

[stt/Tập 12] [hd/1080p]
Nghịch Chuyển Thứ Nguyên: AI Quật Khởi - Ni Zhuan Ci Yuan: AI Jue Qi (2019)

[Nghịch Chuyển Thứ Nguyên: AI Quật Khởi - Ni Zhuan Ci Yuan: AI Jue Qi (2019)]

[stt/Tập 69 - Phần 4-Tập 9]
Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)

[Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)]

[stt/Tập 69 - Phần 3-Tập 9]
Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)]

[stt/Tập 106 - Phần 3-Tập 26]
Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)

[Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)]

[stt/Tập 26 - Phần 2-Tập 14]
Tứ Hải Kình Kỵ - Beyond The Ocean (2018)

[Tứ Hải Kình Kỵ - Beyond The Ocean (2018)]

[stt/Tập 21]
Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - The Great Warrior Wall (2019)

[Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - The Great Warrior Wall (2019)]

[stt/Tập 108]
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Huyao Xiao Hongniang (2016)

[Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Huyao Xiao Hongniang (2016)]

[stt/Tập 12 / 12]
Manh Thê Thực Thần - Meng Qi Shi Shen (2018)

[Manh Thê Thực Thần - Meng Qi Shi Shen (2018)]

[stt/Tập 2]
Đại Vương Không Được Vui - Da Wang Bu Gao Xing (2019)

[Đại Vương Không Được Vui - Da Wang Bu Gao Xing (2019)]

[stt/Tập 77 - Phần 3-Tập 25]
Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)

[Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)]

[stt/Tập 14 - Tập 2-Phần 2]
Thẩm Kiếm Tâm / Kiếm Tam - JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2019)

[Thẩm Kiếm Tâm / Kiếm Tam - JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2019)]

[stt/Tập 14]
Vạn Quốc Chí - Wan Guo Zhi / Wings Of The World (2019)

[Vạn Quốc Chí - Wan Guo Zhi / Wings Of The World (2019)]

[stt/Tập 30 / 30]
Thư Linh Ký -  Shu Ling Ji (2019)

[Thư Linh Ký - Shu Ling Ji (2019)]

[stt/Tập 30 / 30]
Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019)

[Tuyệt Mệnh Hưởng Ứng - Jue Ming Xiang Ying (2019)]

[stt/Tập 7] [hd/Trung chương]
Linh Lung - Incarnation (2019)

[Linh Lung - Incarnation (2019)]

[stt/Tập 19 / 19]
Mãng Hoang Kỷ - Mang Huang Ji (2016)

[Mãng Hoang Kỷ - Mang Huang Ji (2016)]

[stt/Tập 30 /30]
Vị Thần Tình Yêu Socola - Cupid's Chocolates (2018)

[Vị Thần Tình Yêu Socola - Cupid's Chocolates (2018)]

[stt/Tập 95 / 95]
Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018)

[Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018)]

[stt/Tập 43 - Phần 3-Tập 15 END]
Địa Linh Khúc - Di Ling Qu (2017)

[Địa Linh Khúc - Di Ling Qu (2017)]

[stt/Phần 1+2]
Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019)

[Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019)]

[stt/Tập 13]
Xuyên Việt Hỏa Tuyến - CrossFire / Chuanyue Huoxian Youling Jihua (2019)

[Xuyên Việt Hỏa Tuyến - CrossFire / Chuanyue Huoxian Youling Jihua (2019)]

[stt/Tập 90 / 90]
Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)

[Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)]

[stt/Tập 24 / 24]
Quyền Vương Số Mệnh - The King Of Fighters (2017)

[Quyền Vương Số Mệnh - The King Of Fighters (2017)]

[stt/Tập 25 - Phần 2-Tập 12 END]
Hầm Ngục Tối -  Is It Wrong to Try To Pick Up Girls In A Dungeon? (2019)

[Hầm Ngục Tối - Is It Wrong to Try To Pick Up Girls In A Dungeon? (2019)]

[stt/Tập 21 / 21]
Vùng Đất Radiant 1 - Radiant (2018)

[Vùng Đất Radiant 1 - Radiant (2018)]

[stt/Tập 13 / 13]
Nhà Trọ Kỳ Quái Với Những Sinh Vật Bí Ẩn - Journal Of The Mysterious Creatures (2019)

[Nhà Trọ Kỳ Quái Với Những Sinh Vật Bí Ẩn - Journal Of The Mysterious Creatures (2019)]

[stt/Tập 12 / 12]
Đại Chúa Tể - Da Zhu Zai / The Grand Lord (2019)

[Đại Chúa Tể - Da Zhu Zai / The Grand Lord (2019)]

[stt/Tập 26]
Diệt Quỷ Cửu Nhân - Kimetsu No Yaiba (2019)

[Diệt Quỷ Cửu Nhân - Kimetsu No Yaiba (2019)]

[stt/Tập 134 - Phần 3-Tập 40 End]
Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016)

[Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016)]

[stt/Tập 12 / 12]
Tại Sao Bà Giáo Lại Ở Đây? - Why The Hell Are You Here, Teacher !? (2019)

[Tại Sao Bà Giáo Lại Ở Đây? - Why The Hell Are You Here, Teacher !? (2019)]

[stt/Tập 36 - Phần 3-Tập 12 END]
Đấu Phá Thương Khung - Dou Po Cang Kong Tebie Pian (2019)

[Đấu Phá Thương Khung - Dou Po Cang Kong Tebie Pian (2019)]

[stt/Tập 12 / 24]
Hùng Chiến Viking - Vinland Saga (2019)

[Hùng Chiến Viking - Vinland Saga (2019)]

[stt/Tập 12 /12]
Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)

[Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)]

[stt/Tập 3 / 3] [hd/720p]
Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)

[Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)]

[stt/Tập 39 / 39]
Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014)

[Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014)]

[stt/Tập 15 / 15]
Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017)

[Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017)]

[stt/Tập 36 / 36]
Nhất Nhân Chi Hạ - Hitori No Shita: The Outcast (2019)

[Nhất Nhân Chi Hạ - Hitori No Shita: The Outcast (2019)]

[stt/Tập 1]
Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6 (2019)

[Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6 (2019)]

[stt/Tập 75 / 75]
Quân Lâm Thiên Hạ - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5 (2015)

[Quân Lâm Thiên Hạ - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5 (2015)]