[stt/Phần 1 + 2]
Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)

[Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)]

[stt/Tập 90]
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)

[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)]

[stt/Tập 27 + OVA_Tập 3]
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)

[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)]

[stt/Tập 78 - Phần 3-Tập 6]
Vũ Canh Kỷ / Nghịch Thiên Chi Quyết - Wu Geng Ji (2018)

[Vũ Canh Kỷ / Nghịch Thiên Chi Quyết - Wu Geng Ji (2018)]

[stt/Tập 28 - Phần 2-Tập 4]
Trấn Hồn Nhai - Zhen Hun Jie (2016)

[Trấn Hồn Nhai - Zhen Hun Jie (2016)]

[stt/Tập 69 - Phần 4-Tập 9]
Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)

[Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)]

[stt/Tập 69 - Phần 3-Tập 9]
Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)]

[stt/Tập 2 / 2]
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Ảo Ly Gương - Paladin Fantasy Mirror / Xian Jian Qi Xia Chuan Huan Li Jing (2019)

[Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Ảo Ly Gương - Paladin Fantasy Mirror / Xian Jian Qi Xia Chuan Huan Li Jing (2019)]

[stt/Tập 21]
Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - The Great Warrior Wall (2019)

[Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - The Great Warrior Wall (2019)]

[stt/Tập 108]
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Huyao Xiao Hongniang (2016)

[Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Huyao Xiao Hongniang (2016)]

[stt/Tập 77 - Phần 3-Tập 25]
Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)

[Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)]

[stt/Tập 30 / 30]
Thư Linh Ký -  Shu Ling Ji (2019)

[Thư Linh Ký - Shu Ling Ji (2019)]

[stt/Tập 95 / 95]
Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018)

[Hiệp Lam Chấn Dực Thiên - Họa Giang Hồ (2018)]

[stt/Phần 1+2]
Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019)

[Học Viện Siêu Nhiên - League Of Legend: Super Seminary (2019)]

[stt/Tập 12 / 12]
Đại Chúa Tể - Da Zhu Zai / The Grand Lord (2019)

[Đại Chúa Tể - Da Zhu Zai / The Grand Lord (2019)]

[stt/HD VietSub]
Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019)

[Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019)]

[stt/Tập 36 - Phần 3-Tập 12 END]
Đấu Phá Thương Khung - Dou Po Cang Kong Tebie Pian (2019)

[Đấu Phá Thương Khung - Dou Po Cang Kong Tebie Pian (2019)]

[stt/Tập 12 /12]
Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)

[Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)]

[stt/Tập 3 / 3] [hd/720p]
Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)

[Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)]

[stt/Tập 39 / 39]
Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014)

[Danh Sách Quái Yêu - Yaoguai Mingdan (2014)]

[stt/Tập 15 / 15]
Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017)

[Hàng Linh Ký / Giáng Linh Ký - Jiang Ling Ji / Xiang Ling Ji (2017)]

[stt/Tập 40 / 40]
Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019)

[Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019)]

[stt/Tập 60 / 60]
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)

[Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)]

[stt/Tập 16 / 16]
Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018)

[Thần Khí Nghịch Thiên Của Tôi - Wo De Ni Tian Shen Qi (2018)]

[stt/Tập 20 / 20]
Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018)

[Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018)]

[stt/Tập 12 / 12]
Sứ Đồ Thời Không - Shi Kong Shi Tu (2016)

[Sứ Đồ Thời Không - Shi Kong Shi Tu (2016)]

[stt/Tập 16 / 16]
Thông Linh Phi - Tong Linh Fei (2018)

[Thông Linh Phi - Tong Linh Fei (2018)]

[stt/Tập 120 / 120]
Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)

[Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)]

[stt/Tập 12 / 12]
Vũ Động Càn Khôn - Wu Dong Qian Kun (2019)

[Vũ Động Càn Khôn - Wu Dong Qian Kun (2019)]

[stt/Tập 16 / 16]
Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018)

[Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018)]

[stt/Tập 68 / 68]
Linh Vực - Vùng Đất Tinh Linh (2016)

[Linh Vực - Vùng Đất Tinh Linh (2016)]

[stt/HD VietSub]
Tước Tích - L.O.R.D: Legend Of Ravaging Dynasties (2016)

[Tước Tích - L.O.R.D: Legend Of Ravaging Dynasties (2016)]

[stt/Tập 24 / 24]
Thánh Linh Kiếm Sơn - Cong Qian You Zuo Ling Jian Shan (2016)

[Thánh Linh Kiếm Sơn - Cong Qian You Zuo Ling Jian Shan (2016)]

[stt/Tập 32 / 32]
Linh Khế - Linh Qi (2017)

[Linh Khế - Linh Qi (2017)]

[stt/Tập 14 / 14]
Giới Ma Nhân - Jie Mo Ren (2016)

[Giới Ma Nhân - Jie Mo Ren (2016)]

[stt/Tập 12 / 12]
Tam Kiếm Hào - Bán Diện Nhân (2016)

[Tam Kiếm Hào - Bán Diện Nhân (2016)]

[stt/Tập 15 / 15]
Bạn Gái Thiên Kiếp Của Tôi - Wo De Tian Jie Nu You (2017)

[Bạn Gái Thiên Kiếp Của Tôi - Wo De Tian Jie Nu You (2017)]

[stt/HD VietSub]
Phong Ngữ Chú - Feng Yu Zhou (2018)

[Phong Ngữ Chú - Feng Yu Zhou (2018)]

[stt/Phần 1+2]
Long Chi Cốc - Dragon Nest (2016)

[Long Chi Cốc - Dragon Nest (2016)]

[stt/Tập 26 / 26]
Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)

[Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)]

[stt/Tập 20 / 20]
Dụ Hoặc Miêu Yêu - Mao Yao De You Huo (2018)

[Dụ Hoặc Miêu Yêu - Mao Yao De You Huo (2018)]

[stt/Tập 13 / 13]
Tà Vương Truy Thê - Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư (2019)

[Tà Vương Truy Thê - Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư (2019)]

[stt/Tập 13 /13]
Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017)

[Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017)]

[stt/Tập 26 / 26]
Đầu Óc Đại Sư Huynh Ta Có Hố - Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng Manhua (2011)

[Đầu Óc Đại Sư Huynh Ta Có Hố - Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng Manhua (2011)]

[stt/Tập 36 / 36]
Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017)

[Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017)]