[stt/Phần 1 + 2]
Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)

[Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)]

[stt/Tập 49 / 49]
Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji  (2018)

[Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji (2018)]

[stt/Tập 26 - Phần 2-Tập 14]
Tứ Hải Kình Kỵ - Beyond The Ocean (2018)

[Tứ Hải Kình Kỵ - Beyond The Ocean (2018)]

[stt/Tập 2 / 2]
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Ảo Ly Gương - Paladin Fantasy Mirror / Xian Jian Qi Xia Chuan Huan Li Jing (2019)

[Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Ảo Ly Gương - Paladin Fantasy Mirror / Xian Jian Qi Xia Chuan Huan Li Jing (2019)]

[stt/Tập 14 - Tập 2-Phần 2]
Thẩm Kiếm Tâm / Kiếm Tam - JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2019)

[Thẩm Kiếm Tâm / Kiếm Tam - JX3: Chivalrous Hero Shen Jianxin (2019)]

[stt/Tập 90 / 90]
Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)

[Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)]

[stt/Tập 134 - Phần 3-Tập 40 End]
Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016)

[Bất Lương Nhân - Họa Giang Hồ (2016)]

[stt/Tập 12 /12]
Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)

[Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)]

[stt/Tập 3 / 3] [hd/720p]
Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)

[Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)]

[stt/HD VietSub]
Long Đằng Vạn Lý - Tần Thời Minh Nguyệt Movie (2014)

[Long Đằng Vạn Lý - Tần Thời Minh Nguyệt Movie (2014)]

[stt/Tập 1]
Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6 (2019)

[Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6 (2019)]

[stt/Tập 75 / 75]
Quân Lâm Thiên Hạ - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5 (2015)

[Quân Lâm Thiên Hạ - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5 (2015)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Phong Vân Quyết - Storm Rider Clash Of The Evils (2008)

[Phong Vân Quyết - Storm Rider Clash Of The Evils (2008)]

[stt/Tập 37 / 37]
Vạn Lý Trường Thành - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 4 (2012)

[Vạn Lý Trường Thành - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 4 (2012)]

[stt/Tập 34 / 34]
Bách Gia Chư Tử - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 3 (2010)

[Bách Gia Chư Tử - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 3 (2010)]

[stt/Tập 42 / 42]
Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015)

[Linh Chủ - Họa Giang Hồ (2015)]

[stt/Tập 13 / 13]
Thiên Dụ - Revelation (2017)

[Thiên Dụ - Revelation (2017)]

[stt/Tập 18 / 18]
Dạ Tận Thiên Minh - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 2 (2008)

[Dạ Tận Thiên Minh - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 2 (2008)]

[stt/Phần 1+2]
Long Chi Cốc - Dragon Nest (2016)

[Long Chi Cốc - Dragon Nest (2016)]

[stt/Tập 10 / 10]
Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 1 (2006)

[Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 1 (2006)]

[stt/Tập 38]
Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên - Dou Hun Wei Zhi Xuan Yue Qiyuan Di Er Ji (2018)

[Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên - Dou Hun Wei Zhi Xuan Yue Qiyuan Di Er Ji (2018)]

[stt/Tập 12 + Phần 2]
Toàn Chức Cao Thủ - Quan Zhi Gao Shou (2017)

[Toàn Chức Cao Thủ - Quan Zhi Gao Shou (2017)]