[stt/Phần 1 + 2]
Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)

[Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)]

[stt/Tập 78 - Phần 3-Tập 6]
Vũ Canh Kỷ / Nghịch Thiên Chi Quyết - Wu Geng Ji (2018)

[Vũ Canh Kỷ / Nghịch Thiên Chi Quyết - Wu Geng Ji (2018)]

[stt/Tập 49 / 49]
Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji  (2018)

[Trạch Thiên Ký - Ze Tian Ji (2018)]

[stt/Tập 69 - Phần 4-Tập 9]
Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)

[Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)]

[stt/Tập 106 - Phần 3-Tập 26]
Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)

[Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)]

[stt/Tập 77 - Phần 3-Tập 25]
Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)

[Thái Ất Tiên Ma Lục - Linh Phi Kỷ (2018)]

[stt/Tập 30 / 30]
Thư Linh Ký -  Shu Ling Ji (2019)

[Thư Linh Ký - Shu Ling Ji (2019)]

[stt/Tập 19 / 19]
Mãng Hoang Kỷ - Mang Huang Ji (2016)

[Mãng Hoang Kỷ - Mang Huang Ji (2016)]

[stt/HD VietSub]
Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019)

[Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019)]

[stt/Tập 3 / 3] [hd/720p]
Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)

[Sa Chi Lan Ca / Đấu Phá Thương Khung Đặc Biệt - Sha Zhi Lan Ge (2019)]

[stt/HD VietSub]
Na Tra Chi Ma Đồng Giáng Thế - Nezha Zhi Tong Jiangshi (2019)

[Na Tra Chi Ma Đồng Giáng Thế - Nezha Zhi Tong Jiangshi (2019)]

[stt/Tập 60 / 60]
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)

[Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)]

[stt/HD VietSub]
Tước Tích - L.O.R.D: Legend Of Ravaging Dynasties (2016)

[Tước Tích - L.O.R.D: Legend Of Ravaging Dynasties (2016)]

[stt/Tập 13 / 13]
Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016)

[Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016)]