[stt/Tập 90]
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)

[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)]

[stt/Tập 69 - Phần 3-Tập 9]
Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Ling Jian Zun (2019)]

[stt/Tập 12 / 12]
Manh Thê Thực Thần - Meng Qi Shi Shen (2018)

[Manh Thê Thực Thần - Meng Qi Shi Shen (2018)]

[stt/Tập 23 - Phần 2-Tập 8 End]
Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018)

[Ma Đạo Tổ Sư - Mo Dao Zu Shi (2018)]

[stt/Tập 120 / 120]
Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)

[Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)]

[stt/Tập 13 / 13]
Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017)

[Hiệp Sĩ Bóng Đêm - Knight's & Magic (2017)]

[stt/Tập 10 / 10]
Mở Ra Thế Giới Tuyệt Vời - Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! (2016)

[Mở Ra Thế Giới Tuyệt Vời - Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku Wo! (2016)]

[stt/Tập 20 / 20]
Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018)

[Thịnh Thế Trang Nương - Thinh The Trang Nuong (2018)]

[stt/Tập 13 / 13]
Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016)

[Quân Lâm Thần Hạ - Jun Lin Chen Xia (2016)]

[stt/Tập 20 / 20]
Dụ Hoặc Miêu Yêu - Mao Yao De You Huo (2018)

[Dụ Hoặc Miêu Yêu - Mao Yao De You Huo (2018)]