[stt/Tập 90]
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)

[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)]

[stt/Tập 27 + OVA_Tập 3]
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)

[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)]

[stt/Tập 69 - Phần 4-Tập 9]
Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)

[Mộ Vương Chi Vương - Mu Wang Zhi Wang: You Du Zhan (2017)]

[stt/Tập 106 - Phần 3-Tập 26]
Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)

[Vạn Giới Tiên Tung - Wan Jie Xian Zong (2018)]

[stt/Tập 26 - Phần 2-Tập 14]
Tứ Hải Kình Kỵ - Beyond The Ocean (2018)

[Tứ Hải Kình Kỵ - Beyond The Ocean (2018)]

[stt/Tập 21]
Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - The Great Warrior Wall (2019)

[Tiểu Sử Đại Binh Vạn Lý Trường Thành - The Great Warrior Wall (2019)]

[stt/Tập 30 / 30]
Thư Linh Ký -  Shu Ling Ji (2019)

[Thư Linh Ký - Shu Ling Ji (2019)]

[stt/Tập 43 - Phần 3-Tập 15 END]
Địa Linh Khúc - Di Ling Qu (2017)

[Địa Linh Khúc - Di Ling Qu (2017)]

[stt/Tập 13]
Xuyên Việt Hỏa Tuyến - CrossFire / Chuanyue Huoxian Youling Jihua (2019)

[Xuyên Việt Hỏa Tuyến - CrossFire / Chuanyue Huoxian Youling Jihua (2019)]

[stt/Tập 90 / 90]
Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)

[Thiên Hành Cửu Ca - The Legend Of Qin'smoon (2016)]

[stt/Tập 24 / 24]
Quyền Vương Số Mệnh - The King Of Fighters (2017)

[Quyền Vương Số Mệnh - The King Of Fighters (2017)]

[stt/Tập 36 - Phần 3-Tập 12 END]
Đấu Phá Thương Khung - Dou Po Cang Kong Tebie Pian (2019)

[Đấu Phá Thương Khung - Dou Po Cang Kong Tebie Pian (2019)]

[stt/Tập 12 /12]
Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)

[Tinh Thần Biến - Xing Chen Bian (2018)]

[stt/HD VietSub]
Long Đằng Vạn Lý - Tần Thời Minh Nguyệt Movie (2014)

[Long Đằng Vạn Lý - Tần Thời Minh Nguyệt Movie (2014)]

[stt/Tập 1]
Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6 (2019)

[Thương Hải Hoành Lưu - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 6 (2019)]

[stt/Tập 75 / 75]
Quân Lâm Thiên Hạ - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5 (2015)

[Quân Lâm Thiên Hạ - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 5 (2015)]

[stt/Tập 40 / 40]
Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019)

[Ngoan Tây Du - The Ruthless Journey (2019)]

[stt/Tập 37 / 37]
Vạn Lý Trường Thành - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 4 (2012)

[Vạn Lý Trường Thành - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 4 (2012)]

[stt/Tập 34 / 34]
Bách Gia Chư Tử - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 3 (2010)

[Bách Gia Chư Tử - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 3 (2010)]

[stt/Tập 20 / 20]
Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018)

[Huyễn Giới Vương - Eudemon Quest (2018)]

[stt/Tập 40 / 40]
Bôi Mạc Đình - Họa Giang Hồ (2016)

[Bôi Mạc Đình - Họa Giang Hồ (2016)]

[stt/Tập 26 / 26]
Thời Đại Ma Pháp - Mahouka Koukou No Rettousei (2014)

[Thời Đại Ma Pháp - Mahouka Koukou No Rettousei (2014)]

[stt/Tập 27 / 27]
Thiếu Niên Cẩm Y Vệ - The Young Imperial Guards (2017)

[Thiếu Niên Cẩm Y Vệ - The Young Imperial Guards (2017)]

[stt/Tập 18 / 18]
Dạ Tận Thiên Minh - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 2 (2008)

[Dạ Tận Thiên Minh - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 2 (2008)]

[stt/Tập 120 / 120]
Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)

[Yêu Thần Ký - Yao Shen Ji (2017)]

[stt/Tập 12 / 12]
Vũ Động Càn Khôn - Wu Dong Qian Kun (2019)

[Vũ Động Càn Khôn - Wu Dong Qian Kun (2019)]

[stt/Tập 16 / 16]
Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018)

[Quan Hải Sách - Quan Hai Sach (2018)]

[stt/HD VietSub]
Tước Tích - L.O.R.D: Legend Of Ravaging Dynasties (2016)

[Tước Tích - L.O.R.D: Legend Of Ravaging Dynasties (2016)]

[stt/Tập 12 / 12]
Tam Kiếm Hào - Bán Diện Nhân (2016)

[Tam Kiếm Hào - Bán Diện Nhân (2016)]

[stt/Tập 10 / 10]
Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 1 (2006)

[Bách Bộ Phi Kiếm - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 1 (2006)]

[stt/Tập 26 / 26]
Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)

[Thiếu Niên Ca Hành - Shao Nian Ge Xing (2018)]

[stt/Tập 13 /13]
Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017)

[Mộng Tháp - Tuyết Mê Thành (2017)]

[stt/Tập 36 / 36]
Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017)

[Toàn Chức Pháp Sư - Quan Zhi Gao Shou (2017)]