[stt/Full 32 / 32]
Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào - Beautiful Time With You (2020)

[Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào - Beautiful Time With You (2020)]

[stt/Tập 6]
Lớp Học Itaewon - Itaewon Class (2020)

[Lớp Học Itaewon - Itaewon Class (2020)]

[stt/Tập 3 / 3]
Kẻ Giết Mèo Hàng Loạt: Cuộc Săn Lùng Trên Mạng - Don't Fuck With Cats: Hunting An Internet Killer (2019)

[Kẻ Giết Mèo Hàng Loạt: Cuộc Săn Lùng Trên Mạng - Don't Fuck With Cats: Hunting An Internet Killer (2019)]

[stt/Tập 35 / 35]
Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Le Coup de Foudre (2019)

[Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Le Coup de Foudre (2019)]

[stt/Tập 30 / 30]
Song Thế Sủng Phi 2 - The Eternal Love 2 (2018)

[Song Thế Sủng Phi 2 - The Eternal Love 2 (2018)]

[stt/Tập 24 / 24]
Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)

[Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)]

[stt/Tập 16 / 16]
Chuyện Tình Byun Hyuk / Cách Mạng Tình Yêu - Revolutionary Love / Byun Hyuk's Love (2017)

[Chuyện Tình Byun Hyuk / Cách Mạng Tình Yêu - Revolutionary Love / Byun Hyuk's Love (2017)]

[stt/Tập 30 / 38]
Chủ Nghĩa Nhan Sắc - Lookism (2019)

[Chủ Nghĩa Nhan Sắc - Lookism (2019)]

[stt/Tập 24 / 24]
Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)

[Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)]

[stt/Tập 17B / 40]
Tôi Biết Bí Mật Của Bạn / Bảy Năm Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (2019)

[Tôi Biết Bí Mật Của Bạn / Bảy Năm Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (2019)]

[stt/Tập 15 / 20]
Đến Giờ Ám Sát - Rerk Sanghan (2019)

[Đến Giờ Ám Sát - Rerk Sanghan (2019)]

[stt/Tập 24 / 24]
Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Put Your Head on My Shoulder (2019)

[Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Put Your Head on My Shoulder (2019)]

[stt/Tập 50 / 50]
Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/Tập 18 / 18]
Lại là Oh Hae Young - Another Miss Oh (2016)

[Lại là Oh Hae Young - Another Miss Oh (2016)]

[stt/Tập 16 / 16] [hd/720p]
Abyss Viên Đá Bí Ẩn - Abyss (2019)

[Abyss Viên Đá Bí Ẩn - Abyss (2019)]

[stt/Tập 16 / 16] [hd/720p]
Những Gã Tồi Tệ 2: Thành Phố Tội Lỗi - Bad Guys: Vile City (2017)

[Những Gã Tồi Tệ 2: Thành Phố Tội Lỗi - Bad Guys: Vile City (2017)]

[stt/Tập 11 / 11]
Những Gã Tồi Tệ / Chó Săn - Bad Guys (2014)

[Những Gã Tồi Tệ / Chó Săn - Bad Guys (2014)]

[stt/Tập 27 / 27]
Chẳng Phải Định Mệnh Của Nhau - Prom Mai Dai Likit (2018)

[Chẳng Phải Định Mệnh Của Nhau - Prom Mai Dai Likit (2018)]

[stt/Tập 20 / 20]
Chạy Đâu Cho Thoát - Youre All Surrounded (2015)

[Chạy Đâu Cho Thoát - Youre All Surrounded (2015)]

[stt/Tập 28 / 28] [hd/720p]
Đạo Mộ Bút Ký 3: Tần Lĩnh Thần Thụ - The Lost Tomb 3: Reboot (2019)

[Đạo Mộ Bút Ký 3: Tần Lĩnh Thần Thụ - The Lost Tomb 3: Reboot (2019)]

[stt/Tập 12 / 12] [hd/720p]
 Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 (2019)

[ Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 (2019)]

[stt/Tập 12 / 12] [hd/1080p]
Đạo Mộ Bút Ký 1 - The Lost Tomb 1 (2015)

[Đạo Mộ Bút Ký 1 - The Lost Tomb 1 (2015)]

[stt/Tập 40 / 40] [hd/720p]
Quán Ăn Đêm - Midnight Dinner (2017)

[Quán Ăn Đêm - Midnight Dinner (2017)]

[stt/Tập 40 / 40]
Toàn Chức Cao Thủ - The King’s Avatar (2019)

[Toàn Chức Cao Thủ - The King’s Avatar (2019)]

[stt/Tập 58 / 58]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/Tập 60 / 60]
Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh - Please Give Me A Pair of Wings (2019)

[Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh - Please Give Me A Pair of Wings (2019)]

[stt/Tập 41 / 41]
Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid! (2019)

[Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid! (2019)]

[stt/Tập 24 / 24]
Anh Hùng Cái Thế Của Tôi - A Little Love Song (2019)

[Anh Hùng Cái Thế Của Tôi - A Little Love Song (2019)]

[stt/Tập 12 / 12]
 Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019)

[ Thuyết Theo Đuổi Cậu - Theory Of Love (2019)]

[stt/Tập 55 / 55]
Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)

[Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)]

[stt/Tập 60 / 60]
Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)

[Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)]

[stt/Tập 24 / 24]
Dư Tội - Yu Sin (2016)

[Dư Tội - Yu Sin (2016)]

[stt/Tập 61]
Bao Thanh Thiên - Justice Bao (1993)

[Bao Thanh Thiên - Justice Bao (1993)]

[stt/Tập 16 + Special]
Hai Thế Giới - W Two Worlds (2016)

[Hai Thế Giới - W Two Worlds (2016)]

[stt/Tập 21 / 21]
Thập Tông Tội / Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)

[Thập Tông Tội / Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)]

[stt/Tập 52 / 52]
Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)

[Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)]

[stt/Tập 12 / 12]
Chạm Vào Em - Touching You (2016)

[Chạm Vào Em - Touching You (2016)]

[stt/Tập 11 / 11]
Hậu Họa - Aftermath (2014)

[Hậu Họa - Aftermath (2014)]

[stt/Tập 36 / 36]
Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - The Legend Of White Snake (2019)

[Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - The Legend Of White Snake (2019)]

[stt/Tập 13 / 13]
Lừa Dối Bậc Thầy / Ảo Ảnh - Deception (2018)

[Lừa Dối Bậc Thầy / Ảo Ảnh - Deception (2018)]