[stt/Tập 30 / 30]
Song Thế Sủng Phi 2 - The Eternal Love 2 (2018)

[Song Thế Sủng Phi 2 - The Eternal Love 2 (2018)]

[stt/Tập 24 / 24]
Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)

[Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)]

[stt/Tập 50 / 50]
Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/HD VietSub] [hd/720p]
Song Thế Thanh Xà - Twin Green Snake (2019)

[Song Thế Thanh Xà - Twin Green Snake (2019)]

[stt/Tập 58 / 58]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/HD VietSub]
Bộ Tứ Lừa Đảo - Seondal: The Man Who Sells the River (2016)

[Bộ Tứ Lừa Đảo - Seondal: The Man Who Sells the River (2016)]

[stt/HD VietSub]
Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia (2017)

[Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia (2017)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Bậc Thầy Cung Thủ - War Of The Arrows / Arrow, The Ultimate Weapon (2011)

[Bậc Thầy Cung Thủ - War Of The Arrows / Arrow, The Ultimate Weapon (2011)]

[stt/Tập 55 / 55]
Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)

[Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)]

[stt/Tập 60 / 60]
Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)

[Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Phong Thần Chiến Kỉ - The War Records of Deification (2018)

[Phong Thần Chiến Kỉ - The War Records of Deification (2018)]

[stt/HD VietSub]
Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)

[Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)]

[stt/Tập 52 / 52]
Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)

[Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)]

[stt/HD VietSub]
Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin (2017)

[Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin (2017)]

[stt/HD VietSub]
Cuộc Chiến Chống Pha Ra Ông - Exodus: Gods and Kings (2014)

[Cuộc Chiến Chống Pha Ra Ông - Exodus: Gods and Kings (2014)]

[stt/Tập 36 / 36]
Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - The Legend Of White Snake (2019)

[Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - The Legend Of White Snake (2019)]

[stt/HD VietSub]
Đăng Khấu Phong Vân - God of War (2017)

[Đăng Khấu Phong Vân - God of War (2017)]