[stt/HD VietSub]
Anh Hùng Cái Thế - Monkey King Reincarnation (2019)

[Anh Hùng Cái Thế - Monkey King Reincarnation (2019)]

[stt/Tập 50 / 50]
Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/HD VietSub]
Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)

[Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi - True Legend (2010)

[Mãnh Hổ Tô Khất Nhi - True Legend (2010)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Sự Hình Thành Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis (2007)

[Sự Hình Thành Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis (2007)]

[stt/Tập 52 / 52]
Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)

[Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)]