[stt/HD VietSub]
Vô Cùng Khẩn Cấp - Master Of Squander (2019)

[Vô Cùng Khẩn Cấp - Master Of Squander (2019)]

[stt/Full 32 / 32]
Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào - Beautiful Time With You (2020)

[Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào - Beautiful Time With You (2020)]

[stt/HD VietSub]
Giam Giữ / Trở Về Trường Học - Detention (2019)

[Giam Giữ / Trở Về Trường Học - Detention (2019)]

[stt/Thuyết Minh + VietSub]
Trai Già: Mãnh Long Quá Giang - Old Boys: The Way of the Dragon (2014)

[Trai Già: Mãnh Long Quá Giang - Old Boys: The Way of the Dragon (2014)]

[stt/HD VietSub] [hd/1080p]
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối - Ip Man 4: The Finale (2019)

[Diệp Vấn 4: Hồi Cuối - Ip Man 4: The Finale (2019)]

[stt/HD VietSub]
Ngộ Sát - Sheep Without A Shepherd Visual (2019)

[Ngộ Sát - Sheep Without A Shepherd Visual (2019)]

[stt/Tập 35 / 35]
Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Le Coup de Foudre (2019)

[Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Le Coup de Foudre (2019)]

[stt/Tập 30 / 30]
Song Thế Sủng Phi 2 - The Eternal Love 2 (2018)

[Song Thế Sủng Phi 2 - The Eternal Love 2 (2018)]

[stt/Tập 24 / 24]
Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)

[Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)]

[stt/HD VietSub]
Ma Thổi Đèn Vu Hiệp Sơn Quan - Mojin (2019)

[Ma Thổi Đèn Vu Hiệp Sơn Quan - Mojin (2019)]

[stt/Tập 30 / 38]
Chủ Nghĩa Nhan Sắc - Lookism (2019)

[Chủ Nghĩa Nhan Sắc - Lookism (2019)]

[stt/Tập 24 / 24]
Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)

[Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)]

[stt/HD VietSub]
Anh Hùng Cái Thế - Monkey King Reincarnation (2019)

[Anh Hùng Cái Thế - Monkey King Reincarnation (2019)]

[stt/Tập 17B / 40]
Tôi Biết Bí Mật Của Bạn / Bảy Năm Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (2019)

[Tôi Biết Bí Mật Của Bạn / Bảy Năm Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (2019)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ - Yesterday Once More (2016)

[Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ - Yesterday Once More (2016)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Gửi Tuổi Thanh Xuân Sẽ Qua Của Chúng Ta - So Young / Anh Có Thích Nước Mỹ Không (Bản Điện Ảnh) (2013)

[Gửi Tuổi Thanh Xuân Sẽ Qua Của Chúng Ta - So Young / Anh Có Thích Nước Mỹ Không (Bản Điện Ảnh) (2013)]

[stt/Tập 24 / 24]
Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Put Your Head on My Shoulder (2019)

[Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta - Put Your Head on My Shoulder (2019)]

[stt/HD VietSub]
Liệt Hỏa Anh Hùng - The Bravest (2019)

[Liệt Hỏa Anh Hùng - The Bravest (2019)]

[stt/Tập 50 / 50]
Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Trường Giang Thất Hào / Siêu Khuyển Thần Thông - CJ7 (2008)

[Trường Giang Thất Hào / Siêu Khuyển Thần Thông - CJ7 (2008)]

[stt/HD VietSub]
Tuyệt Địa Doanh Cầu - Operation Red Sea (2019)

[Tuyệt Địa Doanh Cầu - Operation Red Sea (2019)]

[stt/HD Uncut]
Sắc Giới - Lust, Caution (2007)

[Sắc Giới - Lust, Caution (2007)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Bản Sắc Anh Hùng - A Better Tomorrow (2018)

[Bản Sắc Anh Hùng - A Better Tomorrow (2018)]

[stt/Cut VietSub + Full EngSub] [hd/720p]
Những Người Phụ Nữ Ấy - Goddesses In The Flames Of War (2018)

[Những Người Phụ Nữ Ấy - Goddesses In The Flames Of War (2018)]

[stt/Tập 28 / 28] [hd/720p]
Đạo Mộ Bút Ký 3: Tần Lĩnh Thần Thụ - The Lost Tomb 3: Reboot (2019)

[Đạo Mộ Bút Ký 3: Tần Lĩnh Thần Thụ - The Lost Tomb 3: Reboot (2019)]

[stt/Tập 12 / 12] [hd/720p]
 Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 (2019)

[ Đạo Mộ Bút Ký 2: Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 (2019)]

[stt/Tập 12 / 12] [hd/1080p]
Đạo Mộ Bút Ký 1 - The Lost Tomb 1 (2015)

[Đạo Mộ Bút Ký 1 - The Lost Tomb 1 (2015)]

[stt/Tập 40 / 40] [hd/720p]
Quán Ăn Đêm - Midnight Dinner (2017)

[Quán Ăn Đêm - Midnight Dinner (2017)]

[stt/HD VietSub] [hd/720p]
Song Thế Thanh Xà - Twin Green Snake (2019)

[Song Thế Thanh Xà - Twin Green Snake (2019)]

[stt/HD VietSub]
Đường Sơn Đại Địa Chấn - Aftershocks (2010)

[Đường Sơn Đại Địa Chấn - Aftershocks (2010)]

[stt/Tập 40 / 40]
Toàn Chức Cao Thủ - The King’s Avatar (2019)

[Toàn Chức Cao Thủ - The King’s Avatar (2019)]

[stt/Tập 58 / 58]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/Tập 60 / 60]
Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh - Please Give Me A Pair of Wings (2019)

[Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh - Please Give Me A Pair of Wings (2019)]

[stt/Tập 41 / 41]
Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid! (2019)

[Cá Mực Hầm Mật - Go Go Squid! (2019)]

[stt/HD VietSub]
Biệt Đội Chống Tham Nhũng 4 - P Storm (2019)

[Biệt Đội Chống Tham Nhũng 4 - P Storm (2019)]

[stt/Tập 24 / 24]
Anh Hùng Cái Thế Của Tôi - A Little Love Song (2019)

[Anh Hùng Cái Thế Của Tôi - A Little Love Song (2019)]

[stt/HD VietSub]
Bộ Tứ Lừa Đảo - Seondal: The Man Who Sells the River (2016)

[Bộ Tứ Lừa Đảo - Seondal: The Man Who Sells the River (2016)]

[stt/HD VietSub]
Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia (2017)

[Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia (2017)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Xin Chào, Quý Ông Tỷ Phú - Hello Mr. Billionare (2018)

[Xin Chào, Quý Ông Tỷ Phú - Hello Mr. Billionare (2018)]

[stt/Tập 55 / 55]
Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)

[Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)]

[stt/Tập 60 / 60]
Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)

[Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)]

[stt/Full HD]
Độ Ta Không Độ Nàng Ngoại Truyện - Du Wo Bu Du Ta (2019)

[Độ Ta Không Độ Nàng Ngoại Truyện - Du Wo Bu Du Ta (2019)]

[stt/Tập 24 / 24]
Dư Tội - Yu Sin (2016)

[Dư Tội - Yu Sin (2016)]

[stt/Tập 61]
Bao Thanh Thiên - Justice Bao (1993)

[Bao Thanh Thiên - Justice Bao (1993)]

[stt/HD VietSub]
Siêu Cấp Tán Tỉnh 2 / Đường Bá Hổ Điểm Thu Thương - Flirting Scholar 2 (2010)

[Siêu Cấp Tán Tỉnh 2 / Đường Bá Hổ Điểm Thu Thương - Flirting Scholar 2 (2010)]

[stt/HD VietSub]
Siêu Cấp Tán Tỉnh Đến Tương Lai - Flirting Scholar From The Future (2019)

[Siêu Cấp Tán Tỉnh Đến Tương Lai - Flirting Scholar From The Future (2019)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Siêu Cấp Tán Tỉnh 1 / Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương 1 - Flirting Scholar (1993)

[Siêu Cấp Tán Tỉnh 1 / Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương 1 - Flirting Scholar (1993)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Trai Bao 2 - The Gigolo 2 (2016)

[Trai Bao 2 - The Gigolo 2 (2016)]