[stt/Thuyết Minh + VietSub]
Trai Già: Mãnh Long Quá Giang - Old Boys: The Way of the Dragon (2014)

[Trai Già: Mãnh Long Quá Giang - Old Boys: The Way of the Dragon (2014)]

[stt/HD VietSub] [hd/1080p]
Diệp Vấn 4: Hồi Cuối - Ip Man 4: The Finale (2019)

[Diệp Vấn 4: Hồi Cuối - Ip Man 4: The Finale (2019)]

[stt/HD VietSub]
Nữ Sát Thủ Số 9 / Nữ Điệp Viên 009 - 009 No.1: The End Of The Beginning (2013)

[Nữ Sát Thủ Số 9 / Nữ Điệp Viên 009 - 009 No.1: The End Of The Beginning (2013)]

[stt/Tập 50 / 50]
Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Ma Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Bản Sắc Anh Hùng - A Better Tomorrow (2018)

[Bản Sắc Anh Hùng - A Better Tomorrow (2018)]

[stt/Tập 58 / 58]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/HD VietSub]
Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia (2017)

[Ngũ Hiệp Trừ Yêu - The Thousand Faces of Dunjia (2017)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Bậc Thầy Cung Thủ - War Of The Arrows / Arrow, The Ultimate Weapon (2011)

[Bậc Thầy Cung Thủ - War Of The Arrows / Arrow, The Ultimate Weapon (2011)]

[stt/Tập 55 / 55]
Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)

[Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui (2018)]

[stt/Tập 60 / 60]
Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)

[Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết - The Destiny Of White Snake (2018)]

[stt/HD VietSub]
Kế Hoạch Đào Tẩu - Escape Plan (2013)

[Kế Hoạch Đào Tẩu - Escape Plan (2013)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Sát Thủ Truyền Kỳ - Legendary Assassin (2008)

[Sát Thủ Truyền Kỳ - Legendary Assassin (2008)]

[stt/HD VietSub]
Đại Sư Huynh - Big Brother (2018)

[Đại Sư Huynh - Big Brother (2018)]

[stt/HD VietSub]
Một Thời Học Sinh - Once Upon a Time in High School (2004)

[Một Thời Học Sinh - Once Upon a Time in High School (2004)]

[stt/HD VietSub]
Cuộc Chiến Ninja Của Torakage - Ninja Torakage (2015)

[Cuộc Chiến Ninja Của Torakage - Ninja Torakage (2015)]

[stt/HD VietSub]
Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)

[Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ - Reign of Assassins (2010)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi - True Legend (2010)

[Mãnh Hổ Tô Khất Nhi - True Legend (2010)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Sự Hình Thành Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis (2007)

[Sự Hình Thành Đế Chế Mông Cổ - Mongol: The Rise of Genghis (2007)]

[stt/HD VietSub]
Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001)

[Nụ Hôn Của Rồng - Kiss Of The Dragon (2001)]

[stt/Tập 52 / 52]
Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)

[Đông Cung - Good Bye My Princess (2019)]

[stt/HD VietSub]
Tháo Xích - Unleashed (2005)

[Tháo Xích - Unleashed (2005)]

[stt/HD VietSub]
Tiết Khí Sư Cuối Cùng - The Last Airbender (2010)

[Tiết Khí Sư Cuối Cùng - The Last Airbender (2010)]