[stt/VietSub + Thuyết Minh] [hd/720p]
Biệt Đội Chống Zombie - Battle Of The Damned (2013)

[Biệt Đội Chống Zombie - Battle Of The Damned (2013)]

[stt/HD VietSub]
Giữa Bầy Xác Sống - Shaun of the Dead (2004)

[Giữa Bầy Xác Sống - Shaun of the Dead (2004)]

[stt/HD Thuyết Minh]
Tôi Là Huyền Thoại - I Am Legend (2007)

[Tôi Là Huyền Thoại - I Am Legend (2007)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
Thế Chiến Z - World War Z (2013)

[Thế Chiến Z - World War Z (2013)]

[stt/HD VietSub]
28 Ngày Sau - 28 Days Later (2002)

[28 Ngày Sau - 28 Days Later (2002)]

[stt/VietSub + Thuyết Minh]
28 Tuần Sau - 28 Weeks Later (2007)

[28 Tuần Sau - 28 Weeks Later (2007)]

[stt/HD VietSub]
Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2018)

[Lối Thoát Hậu Tận Thế - Cargo (2018)]

[stt/HD VietSub]
Chuyến Tàu Sinh Tử - Train To Busan (2016)

[Chuyến Tàu Sinh Tử - Train To Busan (2016)]